Barndomsminnen och ungdomsupplevelser

 

Välj kapitel genom att klicka på respektive rubrik

 

 0 Inledning

 1 Sågverket

 2 Bebyggelse.

 3 Mina föräldrar
 4 Övriga släktingar

 5 Kostvanor

 6 Tidiga barndomsminnen.

 7 Skolan.
 8
Lokalen.

 9 Folkets Hus och Folkets Park.

10 Religiösa rörelser

11 Logen.

12 Föreläsningsföreningen och studiecirkeln.

13 Teater

14 SSU

15 Fritid och nöjen

16 Sågverksarbete

17 Övrigt extraarbete

18 Måleriarbete

19 Varia.
20 Språket i Skönvik.

 

 

Hemsideansvarig: Leif Eriksson epost:  leif.eriksson@alnon.eu
Webansvarig:Bengt Wiklund 070-3275231  epost:
bengt.wiklund@alnon.eu

 


  

 

"Barndomsminnen och ungdomsupplevelser" är en berättelse som skrivits ner av Helmer Wikström.
Helmer är född i Skönvik 1898 och dog 1993.
Berättelsen har kompletterats med fotografier ur samlingarna.

Klicka här om Du vill veta mer om Helmer Wikström