Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Einar Högberg har i samarbete med Sköns Norra Intresse-förening givit ut en skrift med minnen från sin uppväxt i Hugsta under 1930-1940-talen. Häftet finns att köpa via Peter Larsson,tel: 073-2111210 och det kostar 100 kronor.

 

Järnvägsanhalten i Birsta på 1930-talet. Jacobsson vänta på tåget. Anhalten var belägen där E4 idag passerar järnvägen.

Klicka här för att se karta.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01651)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund bengt.wiklund@alnon.eu