Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

GLad sommar !!

Höstens Cirkel startar upp i Prästgården den 12 september kl.19.00

Trädgårdsmästare Alexander Holm, överst med hatt, tillsammans med gäster framför Sunds ladugård och stall. Sunds jordbruk och trädgård startades sannolikt samtidigt som Sunds Sågverks bolag bildades 1856. Vid nedläggningen av sågen 1947 flyttades förvaltningen av jordbruket och därmed även djurbesättningen till Merlo.
Trädgårdsverksamheten fortsatte till början av 1960-talet då den lades ned

(Ur Sköns Norra Intresseförenings fotosamling 00469)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Bengt Wiklund
Kryssarvägen 36
865 32 ALNÖ


Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com