Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem


Cirkel kommer att taJuluppehåll och startar igen den 15 januari.

t för den cirkelkvälllen kommer att vara"Kriminalitet – Polis o bov i byarna."


Du kan  se rapporter  från tidigare cirkelträffas om Du klickar här.


Sköns Norra Intresseförening finns nu även på Facebook.   


Den 12 december kl 1800 har cirkeln säsongsavslut i Församlingsgården med  risgröt med skinksmörgås och underhållning. Anmälan senast 2023-12-08 till Eva Eriksson tel 0706162172. Pris 50 kronor.  Föreningen Skön Norra intr.förening har givit ut flera skrifter. "Morfars livsarv till Fredrik" är en berättelse av Einar Högberg som föreningen fann så intressant att man ville ge ut den. Det finns några exemplar kvar till försäljning. Är du intresserad av att köpa den, kontakta Peter Larsson 073-211 12 10. Boken kostar 50 kronor.

På hemsidan www.skonnorra.eu under rubriken Om föreningen finns uppgift om de övriga skrifterna och mycket mer att läsa.


Föreningens adress:
c/o Eva Eriksson               

Gudmundsbyn 172            
85751 sundsvall   


Epost: info@skonsnorra.eu

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Per-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se