Huggsta_Info

Huggsta Info

HUGGSTA

Hugsta stavades Huffsstadh 1535, Hågesta 1545 och Huggestad 1547.
Mantalslängd 1650 för Huggestad nuvarande Huggsta:

Lars Persson:  en man, en kvinna, son och sonhustru

Olof Larsson: en man, en kvinna och en  piga

Britta (troligen änka):  en kvinna, två döttrar och en dräng
Skattelängd för Huggsta 1805:

Erik Jonsson, Olof Jonsson, Erik Jansson,Jon Jonsson


1850 hade Huggsta 5 hemman.


Inventering i Huggsta 1917:

Sjödin Br.   1 häst, 5 kor

Högberg J.  1 häst, 5 kor, 1 svin

Sjöström E. 1 ko

Valström S. 3 kor
Fornfynd i Huggsta

Hög med en brandgrav som utom brända ben endast innehöll en järnnit. Inv. SHM 0727.


Källor:

M.O.J. Svedberg ”Från gamla Skön” del I-III 1947, 1950, 1959.

Reinhold Olsson, ”Ur Skönsbygdens historia”, 1948.
Kulturmiljöbeskrivning:

Småhus belägna i bergig norrslutning med brant och krokig väg (Egnahemsvägen) i öst-västlig riktning genom området.

Gårdarna (Härsta 4:18) och (6:2 i fornlämningsrikt landskap, som även omfattar del av Römsta.


Bedömning:

Villaområdet i Huggsta utgör på grund av sin historiska bakgrund som bostadsort för arbetarna på Johannedalsfabriken dels på den speciella miljö villorna bildar i den oländiga terrängen, såväl en kulturhistorisk som stadsmiljömässig värdefull miljö.

Bondgården Härsta 4:18 och intilliggande gravfält har tillsammans, ett stort kultur- och landskapsvärde.

Källa: Sundsvalls kommun. Översiktlig kulturmiljöinventering 1999Till sidans huvud