Vastland

Västland

Flygfoto över Västland maj 2012.

Fotograf : Göran Gilliuson

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 02593

Vy över Västland.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 00622

Flygfoto med Västland i förgrunden och i bakgrunden Birsta dåvarande centrum omkring 1940.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 01650

Vy 1989 från Sköns kyrka med Västland i förgrunden och Finsta i bakgrunden.  Den stora ljusa byggnaden till höger är Metso Papers kontor i Sund.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 01169

Vy över Västland med Finsta i bakgrunden omkring 1940. Den vita byggnaden i bildens mitt är Sund AB:s tidigare bolagsskola. Den vita byggnaden till vänster är gamla skolan i Finsta. Framför Finsta skola syns Sions kapell och till höger mot skogsbrynet syns Finsta gård.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 01105

Holmboms gård i Västland. Kortet taget före Ostkustbanans tillkomst.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 01662

Vy över Västland i början av 1900-talet. I förgrunden Änkehuset som byggdes för änkorna vid Sunds sågverk.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 01186

Vy över Västland på 1960-talet. 1. Frans Högström 2.Tolle Mattson 3.Frans Högström? 4.Manne Bolund 5.Theodor Pettersson 6.Hans Genberg 7.G. Jonsson 8.Valles uthus 9.Gösta Persson 10.Larsson 11.Philquist 12.Uthus 13.Bröderna Pettersson 14.Hilding Petterssons affär 15.Sven Nordvall 16. Nilsson 17.Holmvall 18.Gunnar Larsson 19.Blomberg 20.Näsman 21.Näsmans uthus 22.Olle Söderberg 23.Holger Roos 24.Wedin 25.Wedins skomakeri 26.Lönnman 27.Göte Olsson 28.Sund AB:s bolagshus 29.Magnus Söderlind 30.Sven Holmboms ladugård 31.Sven Holmbom 32.Boman 33.Konsum 34.Vågström 35.A Wallis Pettersson 36.Hendry Lindgren 37.J.A. Gidlöf 38.Sund AB:s bostadshus 39.Valle Pettersson 40.Olle Pettersson 41.Westin 42.Backlund. Upptecknare Rolf Holmbom. Foto/ägare Sten Gunnar Högström

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 00622-2a

Dansen kring granen på lekparken i Vestland 1964. Foto/ägare Karin Olsson

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 00582

Vy mot Västland mars 2012. Foto/ägare Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 02349

Midsommar i Västland på 1940-talet. Huset i bakgrunden är Sunds AB:s Änkehus där änkorna efter arbetare på Sunds fick flytta.

Ägare Kenneth Boman.

Ur Sköns Norra Intresseförenings  samlingar 02514