Klokan

Klökan

Flygfoto över Klökan maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02581

Klökans järnvägsanhalt 22 september 1948. Anna Enerud ansvarade för verksamheten. Klökans anhalt ligger egentligen i Öråker men då det namnet var upptaget döptes anhalten till "Klökan"

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00741

Sunds AB drev under många år jordbruk med ladugård och personalbostäder i Klökan.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01399

Johan Dahlstedt, Klökan. Hästen tillhör Sunds AB: jordbruk. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01400

Hoppbacken i Klökan/Öråker, 1930-40-talet. Fr.v. Karl Strandell, Bengt och Sven Ledström. 

Klicka här om Du vill se var hoppbacken är.

Klicka här om Du vill se Sundsvalls Tidnings notis om hoppbacken.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01402

F.d. Norvalls fastighat i Klökan 2009. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01397

F.d. Norvalls fastighat i Klökan 2009. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01397

Älgjakt i Klökan 1954. Fotograf/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01739

Studiecirkeln i Sköns Norra Intresseförening avslutade sin verksamhet för vårterminen med en utflykt till Klökan den 7 juni 2012

Vår utflykt var inspirerad av den skrift, ”Låt oss minnas” som föreningen gett ut under våren, författad av Alf Strandell. I sin text beskriver Strandell sin barndom i Öråker och angränsade byar under 1920 och 30 talet.

Tanken var att vi skulle besöka några platser som finns beskrivna i hans text, för att se vad som finns kvar idag. 1.Einar Högberg, 2.Rolf Holmbom, 3.Kennet Boman, 4.Peter Larsson, 5.   6.Anders Holmbom, 7.Sten Strandell, 8.Ann Catrin Leström, 9.Filip Westlund, 10.    11.Ledström, 12.Lars Erik Larsson.

Fotograf Leif Öberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02151-11

Klökans järnvägshållplats.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02203