Vastland Info


Västland var förr en jordbruksbygd.


1535 stavades Västland, ”Wesslanttd”, 1547 ”Wäszland” och  1549 Esland.


1535 fanns det ett hemman i Västland.


I mantalslängd för Skön 1650 upptas tre jordägare i Västland och i skattelängden 1642 två, Per Persa med hustru och son och Per Nirsa med hustru.


I skattelängd för 1805 upptas 4 fastighetsägare i Vestland


1802 valdes nämndeman sedermera häradsdomare Johan Pehrsson ledamot av Sköns sockenfullmäktige.


1917 fanns i Västland två bönder: A. Åkerberg, med en häst och sju kor och Er. och Janne Sjödin med en häst och tre kor.


Vestlandsbönderna hade fäbodar i Sättna.


 


De första 11/2-plans egnahemsbostäderna i Västland uppfördes av arbetare vid Sunds sågverk och Sundsbruks verkstäder under 1920-30-talet


Allteftersom befolkningen växte ökade behovet av affärer och snart hade tre livsmedelsbutiker etablerat sig i Västland,


Konsum Sunds filial i Birsta startades 1931 och senare tillkom två privatbutiker, Hilding Petterssons butik i Västland Vågströms butik i Birsta.


Förutom dessa butiker fanns det 2 kiosker, Genbergs och Slabbiaks. Andra verksamheter var Axels Holms trädgård och Gustav Wedins skomakeri.


Västland blev ett litet handelsområde.


Sven Holmbom hade jordbruk i Västland och var med sin häst behjälplig med harvning och plogning när potatisen skulle sättas i de potatisland som många hade i Finsta. Även utkörning av ved från sågverket till arbetarna runt om trakten skötte Holmbom om.


 


 


I Reinhold Olsson bok ”Ur Skönsbygdens historia” 1948 finns en förteckning över fornfynd som lämnats in till Statens Historiska Museum och från Vestland har följande inlämnats:


1. Enkel Fingerring av guld, bildad av sammanböjd ten, funnen vid harvning på en nyrista. Sannolikt folkvandringstid. Inv.nr 1053.


 


2. Stor gravhög undersökt 1922. Liten stenkista för en brandgrav med en stor bronskittel av s.k. vestlandstyp, bitar av 3 glasbägare, den ena svagt guld med stora slipade facetter och möjligen en lång fot, en senromansk glasform från 400-talet, den andra glasbägaren ljust blå, endast ett litet fragment bevarat, den tredje av tunt ofärgat glas, en järnkniv samt brända ben. SHM 17062.


 


3. Fynd från en åker: Bronskittel av Vestlandstyp, bitar av en benkam ornerad med cirklar och halvcirklar, bit av bennål ornerad med krysslinjer, brända ben bland dem två björnklor dessa två gravar 15 och 16 med vestlandskittlar som importerats till Medelpad från Norge Tröndelagen tillhör folkvandringstiden 400-500-talet. SHM 10940.


 


Källor:


M.O.J. Svedberg ”Från gamla Skön” del I-III 1947, 1950, 1959.


Reinhold Olsson, ”Ur Skönsbygdens historia”, 1948.


Sköns kyrkas jubileumsbok 2000. ”Kyrkan och bygden”