Skytte

Sunds Skytteförening, SKF, 50-års jubileum.

Styrelsen: stående fr.v.: Kjell Knutsson, Sven Olsson, Erik Nyberg, Esse Holmbom.

Sittande fr.v.: Effe Brodén, Georg Forsberg, Edvin Andersson.

Sunds Skytteförening bildades 1900. Av protokollsbok från årsmöte i skyttepaviljongen den  22 aug.1914 §2 framgår att föreningens verksamhet legat nere i flera år men att ett femtiotal gamla och nya medlemmar antecknat sig för att starta förenngen på nytt. Diponent Hammarberg, doktor Edvard Odén och Sunds Aktiebolag skänkte vardera en låda ammunition inför den nya starten av föreningen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00069

Karl Lundqvist Sunds Skytteförening 1934.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00076

Sunds skytteförening.

Knästående fr.v. Stig Pettersson, Sven Jonsson, Owe Holmberg, Kjell Knutsson, Henry Näslund, Sven Åhlin, Bo Brodén, okänd.

2: rad fr.v. Dan Eriksson, Göte Sjödin, Helge Jonsson, Sven Olsson, Henry Fransson.

3:e rad fr.v. Larsson, okänd, Britta Andersson, Effe Brodén, okänd.

4: rad fr.v. okänd, Esse Holmbom, okänd, Gösta Knutsson.

I dörröpningen Torsten Högström.

Foto från 1950-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00640

Sunds Skytteförening. Banskjutning på skjutbanan i Sundsvall

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00641

Sköns Skytteförening. Banskjutning på skjutbanan i Sundsvall

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00642

Sunds Skytteförening. Skjutvallen i Birsta början av 1960-talet. Fr.v. Henry Näslund, Kjell Söderqvist, Hans Erik Brodén, Klaus Mesenhol.. Foto/ägare Sten Strandell.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02287

Sunds Skytteförening. Skjutvallen i Birsta början av 1960-talet. Liggande bakom fr.v. Sigvard Nord.

Skyttar: Henry Näslund, Hans Erik Brodén, Klaus Mesenhol. Foto/ägare Sten Strandell.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02287-1