Klokan_Info

Klökan Info

Klökan (Klöken 1545, Klöcken 1845, Klökian 1849, 1855, Krökian 1548,) är en gammal jordbruksbygd.


Klökan fanns ej med i 1642 och 1650 års skattelängder. I skattelängd från 1805 finns en fastighet( Hans Larsson)  i Klökom, som det då hette, upptagen.


Sunds AB övertog jordbruket och drev det fram till mitten av 1930-talet. 1917 hade jordbruket 2 hästar, 14 kor och 1 svin.


Fastigheten avyttrades i samband med att bolagets jordbruk lades ner i slutet av 1940-talet och  övergick i privat ägo och senare till Sköns kommun. Idag ligger Sundsvalls Tidnings tryckeri där.


Klökans station (järnvägsanhalt) uppfördes i samband med ostkustbanans utbyggnad mellan Njurunda och Härnösand. Den ligger egentligen i Öråker men då det namnet var upptaget döptes den till "Klökan".


Klökans station tillhörde den minsta stationstypen som är identisk med bl.a. Selångers och Skönviks stationshus.


Stationen stängdes 1961 och har sedan dess varit privatbostad.


Källor:


Sundsvalls kommun. Översiktlig kulturmiljöinventering 1999


"Låt oss minnas -Axplock från min uppväxt i Öråker under 1930-talet" Alf Strandell. Utgiven av Sköns Norra Intresseförening, häfte nr 2 2010.


”Från gamla Skön de II M.O.J. Svedberg 1950


”Våravslutning med utflykt för Sköns Norra Intresseförening studiecirkel 2010-06-07”.  se Hemsidan under ”Reportage”