Malas

Målås

Flygfoto över Målås maj 2012. Målås i över halvan. Klökan i nedre halvan av fotot.

Fotograf: Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02585

Målning på ett björkfat med motiv av Stenskogs smedja och fastighet på vägen från Målås till Sköns kyrka.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01666

I köket hos famijen Torolf och Helga Larsson i Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00750

Anders Nordqvist i keps undersöker tröskverket.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01370

Kenneth Boman på cykeltur utanför Gravströms i Målås 1951.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01371

 

Flygfoto över Martin Olssons jordbruksfastighet i Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01372

Templet i Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01373


Familjen Nordqvists torpställe i Målås 1901.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00749


Kafferast under slåtterarbete hos Torolf Larsson i Målås. I bakgrunden Sköns kyrkbygd. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01386

Slåtterarbte i Målås omkring 1930. Fr.v. Paul Larsson, okänd, Nisse Larsson, okänd, Ulla Larsson-Boman och Torolf Larsson. Mannen på hölasset okänd Grafström? Fotograf okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01625

Vinterbild från Målås. Torolf och Helga Larssons fastighet.

Fr.v. Göran Larsson, Karin Larsson, Christina Boman. Fotograf okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01672

Sonen Sven på hembesök hos Torolf och Helga Larsson i Målås. Fotograf okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01686

Sommar i hagen bland björk och blommor omkr. 1930. Fr.v.  Svea Svensson g. Dahlin, Kerstin Mattsson g. Strandell, Hasse och Eva Svensson.

Till vänster mot skogen Gisslins ladugård. Fotograf okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01814

Slåttanna i Målås på 1940-talet.Ann-Marie Bylander på hölasset.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02069

Järnvägsarbetare i Målås. Fr.v.1. Kalle Strandell, 4 Arnold Jonsson, 5 Olle Edlund

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00948

Torolf Larsson med familj på 1940-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01664

 Sven Larssons torp i Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02755

Kullhus för fjäderfä på Sven Larssons torp i Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02756

Sven Larssons  i Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02752