Minnesfond

Sköns Norra Intresseförenings Minnesfond


Minnesfonden tar emot gåvor, som kondoleanser, från de som vill uttrycka sitt deltagande till de anhöriga till någon som avlidit eller i övrigt vill stödja föreningens verksamhet.

De fonderade medlen ingår inte i föreningens löpande verksamhet utan används för riktade insatser.


Gåvan kan skickas till föreningens bankgirokonto 5834-9911 eller skickas

med Swish till nummer 1234872818. För Swish kan denna QR-kod skannas.


Om den som skänkt en gåva, som kondoleans, vill att det  lämnasett minnesblad till

de anhöriga vid begravningen. Meddela föreningen vem kondoloansen avser samt

när och var begravningen  skall förrättas och vem som är givare så förmedlar

föreningen ett minnesblad till de anhöriga.
Det 
kan ske som epost till info@skonsnorra.eu eller telefon till kontaktperson på startsidan.