Knolsta_Info

KNÖLSTA


Knölsta är en gammal jordbruksbygd.


1535 stavades Knölsta Knijsstads, 1547 Krullestad, 1642, Knûlstad (tyskt Y) och 1650 Knylsta.


Skattelängd 1642:


En bonde, Nils Hansa med hustru och en piga


Skattelängd 1805:


Tre fastighetsinnehavare: Olof Jonson, Hans Eriksson, Jan Jansson.


Inventering 1917:


Fem fastighetsägare med djurbesättning.


Fornfynd: Lerkärl och bronsspänne från 400-talets förra del.


 


Källor: ”Från gamla Skön”, del 1-3. M.O.J.Svedberg.


             ”Ur Skönsbygdens historia”, Reinhold Olsson 1946