Politiska

Politiska föreningar

Styrelsen i Gångvikens municipalsamhälle, 1940-talet.

Fr.v.: Gottfrid Lagerlöf, Verner Lögdqvist, Ville Lundqvist, Verner Eriksson, Göte Lindgren.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01050

Johannedals socialdmokratiska förening. Dragspelare Erik "Boggen" Johansson, fiol Tage Råberg. Foto från 1943-44.

01.02.03.04.05.06.07. 08.09.10. 11. 12.   13. Karin Forslund  14.15.16.17.18. 19.Erik Karlsson

20.Edvin Forslund 21. 22.Henry Svenlin 23.24.25.26.27.28.Otto Thunström 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.Nils Johansson 37.38. 39.Olle Näslund 40.Nils Sedin 41.42.

43.Erik ”Boggen” Johansson 44.David Lundgren 45.46.47.48.49. 50.Uno Berg 51. 52. 53. 54. 55.Tage Råberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01585-namn

Sund -Skönviks soc.dem kvinnoklubb

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02004

Skönvik-Sunds SSU med ordförande Rune Andersson som senare blev skolvaktmästare i Gångvikens skola. Sittande t.h. Gösta Domeij och stående t.h. William Karlsson. Foto från mitten av 1940-talet. Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01032

 Sköns Norra Kvinnogille bildat den 4 mars 1946. Ordförande Stina Bjurberg, sekreterare Eva Larsson, kassör Svea Näsström. 2:a fr.v. Thea Lindgren, 5:e fr.v. Anna Lisa Andersson.Sköns Norra Kvinnogille

Sammanfattning av Leif Öberg 2011.

Som stöd för konsumaffärerna i norra Skön bildades den 4 mars 1946 Sköns Norra Kvinnogille. Mötet och bildandet var anordnat av Timrå Konsum M.O. (med omnejd) efter föredrag av Hildur Lundqvist, Bölestrand, Timrå.

Mötet hölls på Skönviks Folkets Hus.

Gillet registrerades under namnet Sköns Norra Kooperativa Kvinnogille och beslöt omgående omedelbar anslutning till distrikt och förbund.

Gillet erhöll vid starten 25 medlemmar och beslutades att snarast påbörja kursverksamhet.

Till ordförande  för Gillet  valdes: Stina Bjurberg

  ”   sekreterare    ”       ”        ”     : Eva larsson

  ”   kassör           ”        ”        ”    : Svea Näsström

  ”   ledamot och vice ordf.    ”     : Dagmar Holmberg

  ”        ”      och vice sekr.    ”      : Mary Mattsson

  ”        ”       för Gillet valdes       : Tea Lindgren

  ”        ”          ”      ”        ”           : Greta Lindgren

  ”   revisorer   ”      ”        ”          : Jenny Domej och Rut Nygren

  ”   revisorsuppleant ”  ”     ”       : Agda Nordin       De lokala Gillenas uppgift är att genom upplysningsverksamhet ge medlemmarna insikter i allmänt ekonomiska och kooperativa frågor samt driva propaganda för kooperationen. Dessutom bör gillenas verksamhet omfatta social upplysningsverksamhet kooperativ barnverksamhet samt deltagande i samhällslivet.

Gillesmedlemmarna samlas minst en gång i månaden till ordinarie möte under september – maj. Styrelsemöte hålls före varje Gillesmöte.

En viktig förutsättning för Gillets verksamhet och aktivitet är god kontakt med den lokala konsumtionsföreningen. Representant för konsumtionsföreningen kan inbjudas till Gillets möte när frågor av direkt kooperativ skall behandlas.

Under de gångna åren har kvinnogillet haft många aktiviteter som:

varuinformation, studieresor, konferenser, studieverksamhet, matlagningskurser, information från konsumchef och personal samt samarbete med Gillen inom distriktet.

Husmodersgymnastik och barnfester har ordnats i Gillet regi.

Under åren har fökljande medlemmar varit Skons Norra Konsumentgillets ordförande:

1946-1952 Stina Bjurberg

1953-1960 Eva Larsson

1961-1962 Lisa Wallin

1963-1964 Agda Olsson

1965-1972 Tyra NorehallSista mötet för Sköns Norra Konsumentgille hölls 16 februari 1972 och då beslutades att Gillet i fortsättningen övergår till Timrå Södra Konsumentgille. Foto/ägare Leif ÖbergKälla: Studiecirkeln om Skönvik med omnejd i bilder 1968-1992 och Medelpadsarkivet om Konsum i Västernorrland.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01033