Verkstader

Verkstäder 

Sunds-Bruks Verkstäder och Slip. Den gamla plåtverkstaden revs i mitten av 1940-talet. Vid kajen ligger bogserbåten ”Rönnefors”. Fr.v. syns arbetarbostäderna Härnösandsbyggningen och Bergbyggningen med utedass och vedbodar samt längst till höger Sjöbyggningen. Klädställning för hängning av tvätt syns till höger om vedboden. Bilen vid Härnösandsbyggningen ägdes av Edvin Andersson och var uppställd under krigsåren då försvaret skulle använda däcken till sina fordon. Förankringsvajern till lyftkranen som syns på bilden var förankrad i fundament ovanför industriområdet

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00150

Vy över Skönvik med Skönviks verkstäder och arbetarbostäder från sågverkstiden.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00792

1876 byggdes den upphalningsslip på Sund som syns på bilden. Avsikten med slipen var att reparera, utrusta och avhjälpa maskinfel på fartygen. Vid slipkajen låg ofta större lastfartyg för att få maskinfel eller andra skador avhjälpta. På slipen byggdes även båtar och den först byggda bogserbåten, Sund, sjösattes 1888. Ett hundratal båtar byggdes på slipen. På bilden syns även den högbana som användes för transport av virkesrester från sågen. Virkesresterna användes till kolmilorna och till uppvärmning av verkstadslokalerna.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00149

Båtar på slipen vid Sunds Bruks Verkstäder och Slip för underhållsarbeten.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00167

Varpbåtar tillverkades vid Sunds Bruks Verkstäder och Slip. Varpbåtar användes bl.a. vid mottagning och transport av timmer  från bogserbåtarnas timmerforor till sågverken. Varpbåten på lastbilen skall transporteras vidare med järnväg till beställaren. Omlastning sker vid Sunds Bruks järnvägsstation. Ragnar Holmboms åkeri sköter lastbilstransporten med Ragnar själv bakom ratten.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00357

På Plåtmanufaktur i Sund tillverkades bl.a. diskbänkar. Diskbänkarna polerades för hand.

Foto Filip Westlund

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00364

 

Sunds barkningsmaskin typ BM B14P. Barkningsmaskinen visades första gången på Stockholmsmässan 1952 där den rönte stor uppmärksamhet.  I bakgrunden Sunds Strömbildare.

Foto Filip Westlund

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00382

Produkter som tillverkades på Plåtmanufaktur.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00363

Arvid Pettersson uppvaktas av arbetskamraterna på Sunds Verkstäder på sin 60-årsdag 1957. Arbetaren i förgrunden med förklädet är Frans Högström. Förklädet användes som skydd vid arbeten med slipning av borrar och vid betning av metaller för avlägsnande av oxider. Vid betningen användes syrabad.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00162

Kronprins Carl Gustaf besöker SUNDS DEFIBRATOR f.d. Sunds Verkstäder AB 1969.

Fr.v.: Okänd, Kronprinsen, Olof Hising prod.dir., okänd, Lennart Söderlund fackordf. avd 205 av Metall, Sven Olof Söderlund fackrepr. avd. 205, skärmaskinsoperatör okänd. Det är skärmaskinsarbetet, tekniskt ganska avancerat, som ”skärskådas”! Året var visst 1969. Det var vid SCA som Kronprinsen i huvudsak ”pryade” en tid, en eller två veckor… Identifieringen av personerna på fotot är gjord av Åke Löfqvist som var planeringschef på Sunds Defibrator.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00183

Martin Hedman vid svarven på Sunds Verkstäder. Martin började som svarvarlärling efter sin skolgång vid 14 års ålder 1942 och fortsatte som svarvare fram till sin pensionering 1992.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00163

Sunds AB:s sågverksrörelse läggs ned 1947, verkstadsrörelsen byggs ut och en plåtmanufakturverkstad startas där friställda arbetare från sågen omskolas till att tillverka diskbänkar, husgeråd. Plåtmanufakturtillverkning pågår hela 1950-talet.På fotot visas utskärning av hål för diskhon rostfria diskbänkar. Fr.v.: Rolf Larsson, Karl-Åke Johansson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00103

Ritkontoret på Sundsbruk.                                                                 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00694

Arbetsstyrkan på Plåtmanufaktur och Verktygsverkstaden i mitten av 1950-talet.

1.Lydia Jansson 2.Tore Hedman 3.Bertil Hedman 4.Gösta Knutsson 5.Ernst Söderholm

6.Karl Otto Olsson 7.Ingrid Larsson 8.Ingrid Löfström 9.Larsson 10.Karl Åke Johansson 11.Fridolf Söderlind 12.Valter Westlund 13.Hia Jonsson 14.Roland Tingström 15.Kalle Lundgren 16.Henry Löwenstein 17.Nils Östergård 18.Larsson? 19.Ingmar Nilsson 20.Gösta Risberg 21 Gösta Persson 22.Erik Nordqvist.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00220-1

Tillverkning av vibrationssil, typ Lindblad på Sunds verkstäder. Vibrationssilens uppgift var att befria pappersmassan från föroreningar. Uppfinnare var konstruktören Roland Lindblad på Sund. Vibrationssilen var en kvalitetsprodukt med stor konkurrenskraft och som såldes i stort antal.

Källa: Sund Blänken nr 2 1952.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00381

Personal vid Sunds Bruks Verkstäder och slip omkring 1920.

Rad 3 nerifrån 5:e fr.v. Frans Högström."I mitten av nedersta raden sitter min far Gustaf Gidlöf i kostym och hatt och bredvid honom sitter med Vega-mössa ingenjören Nils Anton Östman. Östman var under slutet av 1920-talet och fram till 1933 platschef för den mekaniska verkstadsdelen. 1933 efterträddes han av min far Gustaf Gidlöf, som därefter ledde företaget fram till 1956. Nils Anton Östman hade gått på Tekniska Gymnasiet i Härnösand och ingenjör.  Gustaf Gidlöf hade en annan bakgrund med början i modellsnickarverksta´n och därefter fått fortsätta som ritbiträde vid Sunds Verkstäder och Slip. I hans efterlämnade betyg och gamla papper finns brevet från disponenten Arne Mörch där Gustaf Gidlöf får anställning som förste ingenjör vid Sunds Bruk, Verkstäder och Slip fr o m den 1 oktober 1933. Gustaf Gidlöf fick vid det tillfället veta att han skulle ansvara för en avveckling av verksamheten som då inte gick så bra.  Men, enligt min mamma, som då fick ett telefonsamtal från Gustaf, skulle detta inte bli verklighet om Gustaf kunde påverka den framtida utvecklingen. ”Den här verksta´n och dessa arbetsmöjligheter är alltför viktiga för Bruket och dess personal för att läggas ner. Det skall jag se till att nedläggning inte sker.” .Jag tänkte att det vore intressant för föreningen att ha den informationen.

 

Många varma hälsningar och tack än en gång för en utomordentligt fin hemsida.

 

Christina Stattin f. Gidlöf

Upplands Väsby


Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00427

Upphalningsslipen eller ”Slipen” vid Sundsbruk som Sunds-Bruk, Verkstäder och slip beslutade bygga 1876.

Avsikten med slipen var att reparera, utrusta och avhjälpa maskinfel på fartygen. Vid slipkajen låg ofta större lastfartyg för att få maskinfel eller andra skador avhjälpta. På slipen byggdes även ett hundratal båtar och den först byggda bogserbåten, Sund, sjösattes 1888.

Högbanan i förgrunden användes för transport av virkesrester från sågen och användes till kolmilorna och till uppvärmning av verkstadslokalerna.

Mitt i bilden, kolmagasinet där man förvarade kol från kolmilorna och som bl.a. användes som bränsle i båtarna.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00149 och 00532

Ur Sunds Verkstäders personaltidning Sundblänken nr 1 1951.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00150-1

 

Sunds Verkstäder AB. Till vänster den utbyggnad av verksamheten som skedde 1963. Stora vita gården i bakgrunden är Bruksgården.I bakgrunden syns de numera rivna radiomasterna i Ljustadalen. Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00150-5

En ”Sundkvistare” på Skogsmässan i Stockholm. Huvudmaskinen i Sunds produktområde ”Skogsmaskiner var kvistningsmaskinen som tillverkades i början av 1960-talet. Skogsprodukterna överläts senare till Söderhamns Verkstäder och Sunds övertog i stället tillverkningen av boardmaskiner. I dag är resultatet fullbordat  av andra, supermaskiner, som avverkar, apterar, kvistar och barkar.

Heder åt ”Sundarna” som utvecklade skogsprogrammet Georg Norberg, Olle Leffler, Johan Prees, Nils Leffler och Filip Westlund kanske m.fl., som var pionjärer. Källa: Åke Löfqvist. Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00375

Sunds AB, Verkstadspersonal på 1980-talet.

1. Göran Skoglund, 2. Pieber, 3. Ingvar Sundström., 4. Kurt Jonasson., 5. Göran Modig

6. Harald Åslund, 7. Lennart Hjertström, 8. Hans Lindner, 9. Lars Åke Bryngelsson

10. Sune Åslund, 11. Axelsson, 12. Olikainen, 13. Ture Löwenmark

14. Åke Andersson, 15. Torsten Andersson, 16. Torsten Bogstad, 17. okänd

18. Sven Bertil Eurenius, 19. Jörgen Isarelsson, 20. Leif Wiklund

21. Holger Henriksson, 22. Birger Oliv, 23. Melander. Foto/ägare Ulf Nilsson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02122-1

Kronprins Carl Gustaf besöker SUNDS DEFIBRATOR.

Fr.v.: VD Jan Eric Bladh. Kronprinsen hälsar på Mauno Karinaho   om jag ej misstar mig SIF repr., Idor Edlund chauffören. Den skymde hatthälsaren är troligen produktionsdirektören Olof Hising av hatten att döma…! Året var visst 1969. Miljön är

verkstadsgården. Avskrift av Åke Löfqvists manus 2005-10-28.

OBS, Avskriften sätts inte upp på skärmen.

Identifieringen av personerna på fotot är gjord av Åke Löfqvist som var planeringschef på Sunds Defibrator.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00184

Strömvirvlare var en av Sunds verkstäders produkter. Strömvirvlarna användes för att hålla öppet vatten vintertid vid bl.a. sågverken och färjeplatser.

På fotot konstruktören Lennart Blomberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00701

Tillverkning av massafilter i plåtverkstaden på Sunds AB.

Anläggningarna i Sundsbruk har byggts ut 1963 och 1966  och omfattar nu  maskin-, montage- och plåtverkstäder med totalt 20.000 m2 golvyta. Maskinparken inkluderar moderna tunga verktygsmaskiner för bearbetning av stora arbetsstycken. I plåtverkstaden finns 64 tons lyftkapacitet.

Sund täcker med sitt program hela fiberlinjen – från flis till massabal. Man projekterar hela fabriksanläggningar och levererar komplett maskinell utrustning för kokning, tvättning, silning, blekning, lagring, avvattning och torkning.

Källa: Sund Blänken.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00804

Sunds huvudkontor och verkstäder1966.

Källa: Svenska cellulosa bolaget, Sundsvall hösten 1966

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02066

Sunds Bruk vid sekelskiftet 1800-1900. I förgrunden smedjan och plåtverkstaden, till vänster slipen med en båt under

byggnad och till höger om slipen syns röken från kolmilorna för tillverkning av kol som såldes. På bilden

syns även den s.k. högbanan där virkesavfall från sågen transporterades till kolmilorna och till verkstaden.

Närmast syns bostäderna Vitbyggningen och Smedbyggningen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02087