Sundsbruk

Sundsbruk 

Sunds Verkstäder AB. Till vänster den utbyggnad av verksamheten som skedde 1963. I bakgrunden syns de numera rivna radiomasterna i Ljustadalen. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00150

Den gamla plåtverkstaden revs i mitten av 1940-talet. Vid kajen ligger bogserbåten ”Rönnefors”. Fr.v. syns arbetarbostäderna Härnösandsbyggningen och Bergbyggningen med utedass och vedbodar samt längst till höger Sjöbyggningen. Klädställning för hängning av tvätt syns till höger om vedboden. Bilen vid Härnösandsbyggningen ägdes av Edvin Andersson och var uppställd under krigsåren då försvaret skulle använda däcken till sina fordon. Förankringsvajern till lyftkranen som syns på bilden var förankrad i fundament ovanför industriområdet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00150

Spårvägen mellan Sundsvall och Skönvik togs i bruk 1925 och passerade mellan bostadshusen. Nere på industriområdet syns den gamla plåtverkstaden som byggdes 1945.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00161

Sjöbyggningen med 7 lägenheter byggd 1895. Revs 1959. Fr.v.: Gustav Bergström, Margit Bergström, okänd, Ivar Laggren, tant Laggren, okänd, Karin Olsson, Julia Olsson, Karl-Otto Olsson, tant Sjödin, Christina Bergström, Mary Bergström.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00408

Vitbyggningen.rann ned 1937. Till vänster om Vitbyggningen syns Smedbyggningen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00145

Bergbyggningen med 10 lägenheter byggd 1860. Revs 1959. Fr.v. Set Nilsson, Hilma Nilsson, Viola Nilsson, Agnes Persson, Ivar Persson, Tyra Persson, tant Persson, Greta Persson, tant Johansson, Erik Söderberg, Knut Söderberg, Gunnar Söderberg, tant Söderberg, Greta Söderberg, Hildegard Johansson, Sven Olson, Elly Olsson, Emma Olsson, Anna Olsson, Bertil Hedman, Elin Hedman, Erik Hedman. Foto från 1930-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00144

Guldskrinet med 5 lägenheter .

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00146

Järnvägsstationen i Sundsbruk. Om man skulle åka längre norrut än till Skönvik, dit spårvagnarna gick, ex till Timrå, fick man åka tåg. Gustav Strömkvist var en period stationsföreståndare på Sundsbruks järnvägsstation och han hade en papegojan som kunde tala. När tåget kom sa´ den : ”tag plats, tag plats”. Stationshuset revs 1985.1978 blev stationen obemannad och obevakad. Gustav Strömqvist omkom 1961 under en dressinresa till Klökan.

Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00247

Sunds Bruks Verkstäder och slip. I bakgrunden syns dåvarande skolbyggnaderna småskola och folkskola. Arbetarbostäderna till höger är Härnösandsbyggningen med uthusen samt Bergsbyggningen

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00150-6

Mastkranen vid slipen användes för kölhalning av fartyg och på senare år även till att lyfta tyngre gods. Mastkranen restes i september 1892 och revs 31 juli 1952 kl 11.34.

Mastkranen var förankrad i stora betongfundament i Färjbacken ovanför industriområdet. Kölhalning = krängning av ett fartyg så att bottnen blir åtkomlig för reparation. Artikeln publicerad i Sund Blänken nr 3 1952

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00148

Frtitiof Eriksson f 1876 och Svante Ekholm vid slipen 1936-08-03.

Familjen Eriksson kom till Sunds Sågverk 1907 där Fritiof fick anställning som eldare på sågen.

Fritiof arbetade i bolaget fram till sin pensionering 1943. Familjen hade nio barn och bodde i bolagets hus vid Kastellet.

Svante Ekholms far var kamrer på Sunds Bolag.Fotot är taget i samband med upptagandet av familjen Ekholms båt för vinterförvaring som Fritiof Eriksson var behjälplig med.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00298

Smedsbyggningen med 10 lägenheter byggd 1865. Fotot från 1925.

Stående fr.v.: bröderna Arvid och Knut Hellström, Rut Hammarstedt, Elvira Hammarstedt, okänd Inga Hammarstedt. Övriga okända.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00407

Sunds huvudkontor och verkstäder.

Källa: Svenska cellulosa bolaget, Sundsvall hösten 1966

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02066

Sunds Bruk sekelskiftet 1800-1900. Sunds Bruk vid sekelskiftet. I förgrunden smedjan och plåtverkstaden, till vänster slipen med en båt under byggnad och till höger om slipen syns röken från kolmilorna för tillverkning av kol som såldes. På bilden syns även den s.k. högbanan där virkesavfall från sågen transporterades till kolmilorna och till verkstaden.

Närmast syns bostäderna Vitbyggningen och Smedbyggningen.

Källa: Sund 1868-1968.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02087

I förgrunden Vitbyggningen  som brann ner 1937. 1935-50 bodde följ. familjer där: Båtslipförman Helmer, Lejon, Kalle Lindgren, Karlson, Söderberg, Larsson , Frans Pettersson, Johanson, två döttrar Rut och Ingrid och en son Gunnar som drunknade vid ångbåtskajen. Vita huset bakom Vitbyggningen är snickeriet på Sund

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01948

Sundsbruks järnvägsstation.

Fotograf J.E.Nahlin/ägare Kenneth Boman.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01968

Årligen arrangerades bärplockningsresor för familjerna som arbetade på Sunds Verkstäder. Färden gick från ortens industrier till skogarna västerut där blåbär och lingon plockades.

Resan företogs med lastbil där flaket var försett med träbänkar och övertäckt.

Bären plockades i trä- och näverkontar som bars som ryggsäckar.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02201

 

Flygfoto över Metso Papers anläggningar i Sundsbruk i maj 2012.

Fotograf: Göran Giliusson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02592